Instalacje specjalne

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej z układem nadążnym /śledzącym pozycję słońca/ zwiększa produkcję energii elektrycznej o 46% w stosunku do instalacji na gruncie lub na dachu.

Powyższe dane uzyskane z instalacji dachowej i nadążnej, dwuosiowej wykonanej przez naszych instalatorów.